درست پر کردن درخواست‌ها و فرم‌ها

به هر حال، چه برای گزارش AMS شما، درخواست کمک بیکاری، کمک ضرورتی، کمک هزینه مسکن، ثبت نام آدرس در هنگام اسکان و محل اقامت جدید، درخواست شهروندی و ... همه جا نیاز به پر کردن فرم‌ها و درخواست‌ها دارید. اصطلاحات اداری یا زبان حقوقی اغلب دشوار هستند. با این وجود، مهم است که هنگام پر کردن اسناد، دقت کامل را رعایت کنید. نگران نباشید - ما به شما کمک می‌کنیم!

share
Girlpower

Interessieren dich noch andere Themen?

ENTDECKE MEHR
1
Menü
schließen
Themen
schließen
Teile mich auf

schließen

sprungbrett

Hey hey! Du hast Fragen zu einem Thema oder willst einfach mal genauer wissen, was wir für dich tun können? Hier findest du alle Möglichkeiten uns zu kontaktieren.

01 7894545 anrufen
Mail schreiben
Chattermin buchen
vorbeikommen