برای مدارس

"اسپرونگبرت" کارگاه‌هایی را برای دانش‌آموزان در موضوعات توجه به شغل و تحصیل، آموزش جنسی، توانمندسازی و عملکرد شخصی ارائه می‌دهد - به صورت رایگان. این پیشنهاد برای جوانان زنانه*، افراد ترانس*، انتر* و نیمه‌دودلی، اغلب از یک کلاس (سن بسته به کارگاه متغیر است)، و به صورت مستقیم در "اسپرونگبرت" یا در مدرسه‌ی شما ارائه می‌شود.

share
Girlpower
1
Menü
schließen
Themen
schließen
Teile mich auf

schließen

sprungbrett

Hey hey! Du hast Fragen zu einem Thema oder willst einfach mal genauer wissen, was wir für dich tun können? Hier findest du alle Möglichkeiten uns zu kontaktieren.

01 7894545 anrufen
Mail schreiben
Chattermin buchen
vorbeikommen