درباره

اسپرونگ‌برت دختران* و جوانان* زن را در مسیر به‌سوی آینده‌ای خودمتمدنی حمایت می‌کند. ما برای عدالت فرصت‌ها تلاش می‌کنیم، می‌خواهیم توانمندی بخشیم، چشم‌اندازهای متنوع را فراتر از تصاویر نمونه‌های شناخته‌شده نشان دهیم و زندگی بدون خشونت را ممکن سازیم. از سال ۱۹۸۷ ما به طور جامع و با تمرکز بر فمینیسم مشورت ارائه می‌دهیم. جوانان* زن - اعم از افراد ترنس*، اینتر* و ناترجیحی - با همه مسائل خود خوش‌آمدیدند!

(*تذکر: استفاده از نشانگرهای ستاره‌دار برای اشاره به انواع جنسیتی گوناگون به‌منظور شامل‌کردن تنوع جنسیتی و شناختن اینکه همه افراد جنسیت و هویت جنسی مختلفی دارند)

share
Girlpower
اصلی sprungbrett

با نابرابری‌های اجتماعی، دختران* و جوانان* زن مورد تبعیض قرار می‌گیرند. این شامل افراد ترنس*، اینتر* و ناترجیحی جوان نیز برای ما می‌شود. به عنوان یک سازمان فمینیستی، ما فضاها را فراهم می‌کنیم تا قوت قلب بخشیم و به طور فعال و ارتباطی برای عدالت فرصت‌ها تلاش می‌کنیم. ما در این راستا به تعامل انواع گوناگون تبعیض توجه داریم. به همین دلیل، می‌خواهیم آگاهی ایجاد کنیم.

ما به صورت فمینیستی، جامع و مبتنی بر منابع، دختران* و جوانان* زن را در همه‌ی زندگی‌هایشان، به طور طرفداری فمینیستی مشاوره‌دهی، همراهی و تقویت می‌کنیم. ما در توسعه شخصیت کمک می‌کنیم و راهنمایی برای مسیرهای متنوع شغلی و تحصیلی ارائه می‌دهیم. ما برای چشم‌اندازهای جدید فراتر از تصاویر نمونه‌های شناخته‌شده امیدواری می‌دهیم. هدف ما زندگی خودمختار و بدون خشونت است.

ما به دنیایی عادلانه اهمیت می‌دهیم که تنوع به‌عنوان چیزی ارزشمند تلقی شود. دختران* و جوانان* زن به‌همراه خانواده‌ها، مدارس و شرکت‌ها از کار ما بهره‌مند می‌شوند. از این‌رو، به تغییرات سیاسی اجتماعی کمک می‌کنیم.

این نگرش همه‌ی کسانی را که در sprungbrett کار می‌کنند، یکپارچه می‌کند. ما به صورت مداوم با گفتگوها و بحث‌های کنونی سر و کار داریم و به‌عنوان یک سازمان در حال توسعه هستیم.

 

Fördergeber:innen

Ohne die Unterstützung unserer Fördergeber:innen wäre die Arbeit von sprungbrett nicht möglich. Unser Dank gilt folgenden Institutionen und Einrichtungen:

sprungbrett wird aus Mitteln des Arbeitsmarktservice Wien, der MA 57 – Frauenservice Wien, des Bundeskanzleramtes Sektion III (Frauen und Gleichstellung) sowie Sektion VI (Familie und Jugend), des Sozialministeriumservice, des Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds – waff und der Arbeiterkammer Wien finanziert.

Platzhalter
Platzhalter
Platzhalter
Platzhalter
Platzhalter
Platzhalter
Spenden

Spenden von Firmen oder Privatpersonen unterstützen unsere Arbeit ebenfalls. Falls Sie eine Spendenaktion zugunsten des Vereins sprungbrett planen, kontaktieren Sie uns bitte unter und wir stellen Ihnen gerne Infomaterial zur Verfügung.

Infomaterial anfordern
 
Spendenkonto

Bank Austria
IBAN: AT24 1100 0097 0447 1300
BIC: BKAUATWW
ZVR: 396967361

 
1
Menü
schließen
Themen
schließen
Teile mich auf

schließen

sprungbrett

Hey hey! Du hast Fragen zu einem Thema oder willst einfach mal genauer wissen, was wir für dich tun können? Hier findest du alle Möglichkeiten uns zu kontaktieren.

01 7894545 anrufen
Mail schreiben
Chattermin buchen
vorbeikommen