مورد آزار و اذیت ذهنی

آزار و اذیت یک نوع خشونت است. هنگامی که کسی مداومترین انتقادها، اذیت و یا از جمع خارج شدن می‌کند، این آزار و اذیت نامیده می‌شود. هنگامی که کسی به مدت چند هفته به شما خبط می‌دهد، شما را می‌زند یا زخمی می‌کند، این آزار و اذیت است. این می‌تواند در مدرسه، در محیط کار یا در اینترنت رخ بدهد. شما هم اکنون این را تجربه می‌کنید و می‌خواهید درباره آن صحبت کنید؟ ما گوش می‌دهیم.

share
Girlpower

Interessieren dich noch andere Themen?

ENTDECKE MEHR
1
Menü
schließen
Themen
schließen
Teile mich auf

schließen

sprungbrett

Hey hey! Du hast Fragen zu einem Thema oder willst einfach mal genauer wissen, was wir für dich tun können? Hier findest du alle Möglichkeiten uns zu kontaktieren.

01 7894545 anrufen
Mail schreiben
Chattermin buchen
vorbeikommen